Dozorčí rada pro období 2012 - 2016

Předseda Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Ústav informatiky AV ČR, Praha
Místopředseda Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Člen Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita
Tajemník Ing. Jiří Starý, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Vstup pro oprávněné uživatele        


Dozorčí rada pro období 2007 - 2011

Předseda Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Ústav informatiky AV ČR, Praha
Místopředseda Doc. Ing. Petr Konečný, CSc. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Člen Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita
Tajemník Ing. Jiří Starý, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava