// //

Vedení ústavu

Ředitel ústavu Ing. Josef Foldyna, CSc.
Zástupce ředitele Ing. Kamil Souček, Ph.D. Věda a výzkum
Ing. Lenka Jaskulová Hospodářské a správní zabezpečení
Sekretariát Bc. Taťána Nevedelová
Vedoucí oddělení Doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. Laboratorní výzkum geomateriálů
Ing. Libor Sitek, Ph.D. Dezintegrace materiálů
RNDr. Lubomír Staš, CSc. Geomechanika a báňský výzkum
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. Aplikovaná matematika a informatika & IT4Innovations
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Environmentální geografie
Zástupce v AS AV ČR Ing. Kamil Souček, Ph.D.
Mgr. Barbora Duží, Ph.D.
Další informace Rada pracoviště
Dozorčí rada
Mezinárodní poradní sbor