// //

Ústav geoniky AV ČR pořádá dne 6. prosince 2016

WORKSHOP DOKTORANDŮ 2016

Geologie, geotechnika, geomechanika, geofyzika, materiálový výzkum, modelování

Workshop bude věnován prezentaci výsledků práce doktorandů Ústavu geoniky AV ČR a spolupracujících univerzit. Vedení ústavu zve k účasti všechny doktorandy i jejich školitele, ostatní pracovníky ústavu a hosty z univerzit.

Registrace aktivních účastníků

Registraci je nutné provést prostřednictvím elektronického formuláře (neaktivní).

Termín pro registraci je stanoven do 4. listopadu 2016.

Příspěvky do sborníku

K workshopu bude vydán sborník abstraktů s přiloženým CD plných textů příspěvků. Doporučený rozsah příspěvku do sborníku je 4 - 6 stran, doporučený jazyk je angličtina. Příspěvky musí být připraveny v předepsaném stylu pro MS Word ( DOC, 60 kB ) nebo LaTeX ( TEX, 9 kB ). Před odesláním musí být příspěvek recenzován školitelem.

Termín pro elektronické zaslání abstraktů je do 11. listopadu 2016 a příspěvků do 25. listopadu 2016.

Organizace workshopu

K dispozici je podrobný program workshopu ( PDF, 130 kB ).

Garant workshopu je Doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., kontaktními osobami jsou Mgr. Alexej Kolcun, CSc. a Mgr. Dagmar Sysalová. Jazyky workshopu jsou angličtina a čeština. Bez vložného.