// //


26. regionální konference s mezinárodní účastí OVA'17

NOVÉ POZNATKY A MĚŘENÍ V SEISMOLOGII,
INŽENÝRSKÉ GEOFYZICE A GEOTECHNICE

Ústav geoniky AV ČR         Ostrava         4. - 6. dubna 2017


Cílem konference je představení a získávání nových poznatků při řešení vybraných problémů v oblasti seizmologie, inženýrské geofyziky a geotechniky. Účastníci představují nejen pracovníky z akademické sféry, ale též řadu profesních pracovníků menších i větších odborných firem. Jsou představovány postupy řešení a výsledky projektů z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, a také dílčí výsledky a interpretace měření realizovaných v netypických geologických podmínkách. V rámci konference je dán prostor i doktorandům a mladým pracovníkům, kteří mají možnost prezentovat své výsledky a diskutovat se zkušenými odborníky o budoucím postupu. Zpravidla je nedílnou součástí jedna nebo více zvaných přednášek významných odborníků na aktuální téma.

Věříme, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a že opět přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí.

Hlavní témata

  • Aktuální problémy řešené v seismologii, geofyzice a geotechnice
  • Seismologická, geofyzikální a geotechnická měření
  • Seismologický, geofyzikální a geotechnický monitoring
  • Nové poznatky základního i aplikovaného výzkumu


Pořadatelé

ČAAG - Česká asociace geofyziků (EAGE), ostravská pobočka
Ústav geoniky, Akademie věd České republiky, Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, FAST, VŠB – TU, Ostrava
Wydzial Górnictwa i Geologii, Politechnika Slaska, Gliwice, Polsko


Vědecký výbor Organizační výbor Hlavní garant a organizátor
Ing. Markéta Lednická, Ph.D.
RNDr. Lubomír Staš, CSc.
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Prof. Dr. hab. inž. Piotr Strzalkowski
Prof. zw. Dr hab. Adam Idziak
RNDr. Jan Zedník   (sekce CzechGeo)
Dr. hab. inž. Roman Scigala
Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Ing. Tomáš Kaláb
Anna Dombková
Jana Rušajová
Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Telefon: +420 596 979 341
Email: zdenek.kalab@ugn.cas.cz

Rámcový program
Úterý, 4. dubna Středa, 5. dubna Čtvrtek, 6. dubna
14:00 - 14:30 Zahájení konference
14:30 - 17:30 Odborné přednášky
19:30 Přátelské posezení
08:30 - 16:00 Odborné přednášky
(sekce CzechGeo)
08:30 - 11:00 Sekce věnovaná mladým
pracovníkům (diplomanti,
doktorandi, postdoktorandi)

Informace

Pro prezentaci referátů na konferenci bude k dispozici dataprojektor. Přednáší se česky, slovensky, polsky, anglicky.

Recenzované a přijaté referáty (česky, slovensky, anglicky) budou publikovány v časopise EGRSE - International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, který je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis je vydáván na CD-ROM, obrázky jsou v dodané kvalitě. Text příspěvku je nutné dodat v elektronické podobě napsaný ve WORDu v předepsaném formátu. Rozsah příspěvku je do 10 stran včetně anglického názvu a anglického abstraktu, seznamu citované literatury, obrázků a příloh.

Termín odevzdání organizátorům je do 15. května 2017.

K širší propagaci konference je možné použít oficiální pozvánku ( PDF, 476 kB ), jejíž součástí je závazná přihláška, kterou je nutno zaslat do 25. března 2015.


Poplatky

Vložné na konferenci (organizační výdaje, občerstvení během jednání, příspěvek na tisk časopisu) činí 700 Kč, snížené vložné na konferenci pro doktorandy (bez časopisu s příspěvky) je 200 Kč.

Platbu vložného je možno provést do 17. března 2017 na níže uvedený účet nebo při registraci:

Česká spořitelna, a.s., Dělnická 1222, 170 00 Praha 7, Czech Republic
IBAN CZ86 0800 0000 0019 2793 4399
Měna CZK
Číslo účtu / kód banky 1927934399 / 0800
Variabilní symbol 2017
Text pro příjemce OVA17 jména účastníků

Pro zájemce zajistí organizátoři konference rezervaci oběda v nemocniční jídelně (cena 80 Kč/oběd, platba při registraci), rezervaci ubytování v pokojích pro hosty na kolejích VŠB-TU (současná cena dvoulůžkového pokoje je cca 880 Kč/noc včetně snídaně, platba na recepci koleje), objednávku společné večeře (cena 180 Kč bez pití, platba při registraci).