// //

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá dne 5. prosince 2017

WORKSHOP DOKTORANDŮ 2017

Geologie, geotechnika, geomechanika, geofyzika, materiálový výzkum, modelování

Workshop bude věnován prezentaci výsledků práce doktorandů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. a spolupracujících univerzit. Vedení ústavu zve k účasti všechny doktorandy i jejich školitele, ostatní pracovníky ústavu a hosty z univerzit.

Registrace aktivních účastníků

Registraci je nutno provést prostřednictvím registračního formuláře (neaktivní).

Termín pro registraci a odeslání abstraktu je stanoven na 6. listopadu 2017.

Příspěvky do sborníku

K workshopu bude vydán elektronický sborník českých (slovenských) a anglických abstraktů umístěný na webu ÚGN. Abstrakty musí být v předepsaném rozsahu (viz registrační formulář).

Sborník abstraktů ( PDF, 406 kB ) je k dispozici v elektronické podobě.

Organizace workshopu

K dispozici je podrobný program workshopu ( PDF, 197 kB ).

Garantem workshopu je doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D., kontaktními osobami jsou Mgr. Alexej Kolcun, CSc. a Mgr. Dagmar Sysalová. Jednacími jazyky workshopu jsou čeština, slovenština a angličtina. Bez vložného.