Důležité termíny

02. 01. 2017
19. 06. 2017
30. 06. 2017
06. 09. 2017
Zahájení registrace:  
Zaslání plných textů:
Oznámení výsledku recenze:
Zaplacení konferenčního poplatku:

Všeobecné informace

13. - 15. 09. 2017
Lednice, My hotel
Čeština, angličtina.
Tlumočení bude zajištěno.
Termín konání:
Místo konání:
Jednací jazyky:
 

Zaměření

Páté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací vysokorychlostních vodních paprsků (řezání, obrábění, sanace konstrukcí a staveb, čištění, odstraňování povlaků a nánosů, hydrodemolice, těžba, abrazivní materiály, speciální aplikace paprsku, vysokotlaká technika, bezpečnostní aspekty, atd.).