Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu

Poskytované služby


 • Měření napětí pomocí sond CCBO a CCBO.
 • Analýza hornin a materiálů na RTG CT.
 • Komplexní hodnocení horninového prostředí.
 • Hydroporušování.
 • HiRat a OPTV ve vrtech.
 • Tahové zkoušky svorníků.
 • Deformometrická měření.
 • 3D laserové skenování.
 • Měření nivelací a svahových pohybů.
 • UAV mapování.
 • Seismologická měření.
 • Odborné konzultace a expertízy.