V PŘÍPRAVĚ


Ústav geoniky AV ČR společně s FEI VŠB-TU Ostrava organizují

Seminář numerické analýzy a zimní škola   -   SNA'19

Modelování a simulace náročných technických problémů

Ostrava,   21. - 25. ledna 2019

Zaměření semináře
Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra
Efektivní implementace numerických metod
Modelování a simulace náročných technických problémů
Využití paralelních výpočtů

Kontaktní informace
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Dagmar Sysalová
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Email: sna@ugn.cas.cz
Telefon: 596 979 111 (221)