Podatelna

Zpracování informací podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES informujeme, že osobní údaje budou zpracovány na základě následujících základních principů:

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Ostatní
Telefon: +420 596 979 255
Email: lenka.jaskulova@ugn.cas.cz
Kontaktní osoba
Pověřenec pro GDPR
Místnost: 513