Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu

Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, Ostrava, Česká republika.
09.04.2024  –  10.04.2024
Workshop, Ostrava, Česká republika.
05.03.2024  09:00
Třetí místo pro Dr. Kristýnu Schuchovou.
06.12.2023
Centrum Pant, Ostrava, Česká republika.
08.11.2023  18:00
Největší vědecký festival v České republice.
06.11.2023  –  12.11.2023
Přednáška, Ostrava, Česká republika.
03.10.2023  16:30
Návštěva dolu ČSM, Stonava, Česká republika.
19.09.2023
Nová spolupráce s Ostravskou univerzitou.
12.09.2023
Prezentace výsledků projektu na GIG, Katovice, Polsko.
11.09.2023