Podatelna

Informace zveřejňované podle §5 odstavce 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 06.09.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Ostatní
Telefon: +420 596 979 352
Email: podatelna@ugn.cas.cz
Datová schránka: hftndsc
Kontaktní osoba
Sekretariát
Místnost: 530

Kontaktní údaje, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Ostatní
Telefon: +420 596 979 328
Email: podatelna@ugn.cas.cz
Datová schránka: hftndsc
Kontaktní osoba
Ing. Josef Foldyna, CSc.
Ředitel ústavu
Místnost: 526