Karta zaměstnance

Ing. Josef Foldyna, CSc.

Oddělení kapalinových paprsků
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 328
Mobil
+420 604 207 870
Odborné zájmy
  • Experimentální výzkum generování vysokorychlostního pulsujícího vodního paprsku
  • Vizualizace pulsujícího vodního paprsku a stanovení parametrů ovlivňujících výkonnost pulsujících paprsků
  • Studium generování a chování pulsujících vodních paprsků s využitím CFD analýzy
  • Studium akustického generování tlakových pulsací ve vysokotlakých systémech
  • Ultrajemné mletí geomateriálů s využitím vysokorychlostních paprsků
  • Studium možností obrábění materiálů vysokorychlostním vodním paprskem