Vedení ústavu

Předseda


Prof. Jan Řídký, DrSc.
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Místopředseda


Ing. Lenka Jaskulová
Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Tajemník


Ing. Jiří Starý, Ph.D.
Ústav geoniky AV ČR, Ostrava

Členové


RNDr. Pavel Hejda, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Oprávněný uživatel: