Karta zaměstnance

Ing. Jiří Starý, Ph.D.

Úsek informačních technologií
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 325
Mobil
Odborné zájmy
  • Údržba a správa pracovních stanic a serverů s operačními systémy Windows a Linux
  • Webové technologie HTML, CSS, PHP a Javascript
  • Kabelové a bezdrátové počítačové sítě
  • Náročné výpočty (HPC) v geomechanice
  • Řešiče rozsáhlých lineárních systémů, které vycházejí z MKP analýzy úloh pružnosti, termo-pružnosti a plasticity
  • Paralelní numerické iterační metody a předpodmiňovače
  • HW a SW nástroje pro paralelní programování