Podatelna

Podání oznámení podle Směrnice o ochraně oznamovatele (WbPD)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie informujeme o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie:

Kontaktní údaje na příslušnou osobu, která přijímá oznámení a vykonává další činnosti s tím související:

Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Ostatní
Email: oznameni@ugn.cas.cz
Kontaktní osoba
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.
Ing. Hana Roštínská

Podání oznámení nevhodného chování

Vzhledem k nulové toleranci všech morálně neakceptovatelných forem chování na pracovišti (včetně šikany, sexuálního obtěžování a jiných forem genderově podmíněného fyzického nebo psychického násilí) informujeme o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení nevhodného chování:

Kontaktní údaje na příslušnou osobu, která přijímá oznámení a vykonává další činnosti s tím související:

Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Ostatní
Email: oznameni@ugn.cas.cz
Kontaktní osoba
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.
Ing. Hana Roštínská