Podatelna

Oznámení nevhodného chování
Jméno
Příjmení
Datum narození
Email
Telefon
V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu / příslušné osoby možno informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo o výsledku šetření.

Obsah oznámení
Datum podání
Pro bezpečnostní účely je nutno uvést dnešní datum  ( 20.05.2024 ).