Podatelna

Oznámení o porušování práva Unie
Jméno
Příjmení
Datum narození
Email
Telefon
V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu / příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice o ochraně oznamovatele, například informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

Oblast působnosti
Obsah oznámení
Datum podání
Pro bezpečnostní účely je nutno uvést dnešní datum  ( 20.05.2024 ).