Oddělení geomechaniky a báňského výzkumu

Vedoucí


Doc. Ing. Petr Koníček, Ph.D.

Zástupce vedoucího


Doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.

Sekretariát


Výzkumný tým