Karta zaměstnance

Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.

Oddělení:  Geomechanika a báňský výzkum
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 341
Mobil
+420 604 245 362