Gravitační úložiště energie GraviSTORE CZ

Původem skotská společnost Gravitricity je průkopníkem ve vývoji technologií podzemního skladování energie, které pomohou podpořit celosvětový přechod na 100% obnovitelnou energii. Společnost vyvíjí technologii pro bezpečné a spolehlivé skladování energie i vodíku. V současné době shromažďuje finanční prostředky na podporu výroby prototypů uložišť v plném rozsahu.

Inovativní řešení pro skladování energie zahrnují:

Ústav geoniky spolupracuje se společností Gravitricity od roku 2020, kdy byla navázána úzká spolupráce za účelem nalezení vhodného dolu pro otestování technologie v důlním prostředí. Na tyto aktivity navázala i projektová činnost, kdy byly podány celkem 3 projekty k financování z prostředků EU, konkrétně z programů RFCS (Coal and Steel) a EU Innovation Fund (EUIF). Do EUIF Large Scale byla 16. března 2023 podána projektová žádost, kde jsou vedle společnosti Gravitricity projektovými partnery a řešiteli firma Huisman VB a Ústav geoniky pod vedením Ing. Radovana Kukutsche, Ph.D. a jeho kolegů. Ústav geoniky má se společnosti Gravitricity podepsáno Memorandum of Understanding a NDA.

Firma Gravitricity získala finanční podporu od britské vlády a také od soukromých investorů. Díky rozvoji unikátní myšlenky se těší rovněž velkému mediálnímu zájmu.

Další informace