Karta zaměstnance

Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Oddělení environmentální geografie
Adresa
Oddělení environmentální geografie
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Drobného 28
602 00 Brno
Česká republika
Telefon
+420 545 422 729
Mobil
+420 703 142 206