Karta zaměstnance

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Oddělení environmentální geografie
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Telefon
+420 596 979 327
Mobil