Karta zaměstnance

Mgr. Stanislav Sysala, Ph.D.

Oddělení aplikované matematiky a výpočetních věd
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 229
Mobil
+420 605 569 535
Odborné zájmy
  • Matematická a numerická analýza (analýza a stabilita řešení v nelineární mechanice; metoda konečných prvků; analýza numerických chyb; dualita a sedlo-bodové úlohy)
  • Numerické metody pro nelineární a optimalizační úlohy (nehladké varianty Newtonovy metody; penalizační a kontinuační techniky; kuželové programování; konvergenční analýza; adaptivní zjemňování konečně-prvkových sítí)
  • Pružně plastické modely (analýza a řešení implicitních konstitutivních operátorů a jejich derivací; přírůstkové metody, limitní analýza zatížení, metoda redukce pevnostních parametrů)
  • Vývoj kódů a knihoven v MATLABu (elasto-plasticita, damage mechanika, porézní proudění a další)
  • Geotechnické aplikace (stabilita svahů, podloží, tunelů; určování zón poškození způsobených ražbou; hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva; numerické simulace hornin, zemin a kompozitních geomateriálů)