Karta zaměstnance

RNDr. Tomáš Ligurský, Ph.D.

Oddělení aplikované matematiky a výpočetních věd
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Web
Telefon
+420 596 979 326
Mobil
Odborné zájmy
  • Poromechanika - sdružené hydro-mechanické a termo-hydro-mechanické modely pro porézní prostředí
  • Kontaktní úlohy se třením - matematická a numerická analýza modelů