Karta zaměstnance

Ing. Simona Bérešová, Ph.D.

Oddělení aplikované matematiky a výpočetních věd
Adresa
Ústav geoniky AV ČR, v.v. i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika
Telefon
+420 596 979 214
Mobil