Oddělení kapalinových paprsků

Technické vybavení


 • Vysokotlaké plunžrové čerpadlo Hammelmann HDP 253 (maximální pracovní tlak 160 MPa, maximální průtok do 67 l.min-1)
 • Vysokotlaké plunžrové čerpadlo Hammelmann HDP 254 (maximální pracovní tlak 260 MPa, maximální průtok do 40 l.min-1)
 • Vysokotlaké čerpadlo PTV 75-60 s dvěma multiplikátory tlaku (pracovní tlak 40 - 415 MPa, maximální průtok 7,8 l.min-1 při 415 MPa)
 • X-Y řezací stůl PTV WJ2020-2Z-1xPJ – 2D s naklápěcí řeznou hlavou speciálně vyvinutý pro řezání vysokorychlostním vodním paprskem
 • Robot ABB IRB 6640-180//2.55 Master pro manipulaci s řeznou hlavou
 • Patentovaný akustický generátor pulzujícího paprsku (Czech patent No. 299412)
 • Sada vysoce citlivých piezoelektrických tlakových snímačů Kistler (až 750 MPa) s nábojovými zesilovači
 • Sada piezorezistivních tlakových snímačů Kristal (až 100 MPa)
 • Sada tlakových snímačů ESI (až 500 MPa) - Silicon-on-Sapphire sensor technology
 • Sada turbínových průtokoměrů KEM Kürppers pro měření průtoků vysokotlakých kapalin (až 400 MPa)
 • Systém pro vizualizaci a měření rychlostních polí vysokorychlostního proudu (2x PIV kamera Imager Pro X 2M CCD s optickým mikroskopem pro detailní zobrazení zorného pole, dvojpulzní laser s příslušenstvím a optikou k vytvoření světelného řezu NL 135-15 PIV)
 • Dvě vysokorychlostní kamery (HighSpeedStar 3G CMOS s příslušenstvím a Phanthom V2011 s příslušenstvím)
 • Multifunkční DAQ měřicí karta National Instruments (16-bit) pro měření a zpracování dat
 • Přesný optický profilometr na bázi bílého světla FRT MicroProf
 • Laserový analyzátor velikosti částic FRITSCH analysette 22 NanoTec
 • Mobilní digitální mikroskop Keyence VHX 5000 s příslušenstvím
 • Ruční 3D skener Go!SCAN 3D od firmy Creaform
 • Měřicí software LabVIEW Full Development System
 • CFD software ANSYS pro modelování a simulaci vysokorychlostních proudů