Oddělení kapalinových paprsků

Poskytované služby


 • Řezání vysokorychlostním vodním a abrazivním paprskem.
 • Obrábění vysokorychlostním vodním a abrazivním paprskem (soustružení, frézování a podobně).
 • Zjišťování řezných schopností abrazivních materiálů.
 • Měření velikosti částic pomocí laserového analyzátoru.
 • Povrchová úprava pomocí vysokorychlostních vodních paprsků.
 • Analýza povrchů materiálů optickými metodami.
 • Měření obrusnosti (abrazivity) a abrazivnosti hornin.
 • Tlakové zkoušky vysokotlakých zařízení.
 • Záznam a analýza rychlých dějů pomocí vysokorychlostní kamery.
 • Měření rychlostních polí metodami PIV a LIF.
 • CFD modelování proudění.
 • 3D tisk z termoplastů (FFF/FDM).
 • Přesné 3D skenování libovolných předmětů ručním skenerem.
 • Odborné konzultace a expertízy.