Seznam zaměstnanců

Email
<uživatel>@ugn.cas.cz
Telefon
+420 <číslo>
Volitelná extenze: poslední 3 číslice
Mobil
+420 <číslo>