Oddělení geomateriálů

Technické vybavení


 • FT-IR spektrometr NICOLET 6700 s FT-Ramanovým modulem NICOLET NXR (Thermo Fisher Scientific)
 • FT-IR mikroskop NICOLET iN10 (Thermo Fisher Scientific)
 • Optický polarizační mikroskop NIKON Eclipse 80i s procházejícím i odraženým světlem a fluorescencí, s motorizovaným skenovacím stolkem MÄRZHÄUSER Scan-24-410
 • Optický polarizační mikroskop NIKON Eclipse LVDIA-N
 • Optický polarizační mikroskop OLYMPUS BX 50 s procházejícím i odraženým světlem a fluorescencí
 • Laserový konfokální mikroskop OLYMPUS LEXT OLS 3100
 • Stereomikroskopy NIKON SMZ25 a NIKON SMZ2T
 • Systémy pro zpracování a analýzu obrazu NIS Elements (Nikon), LUCIA Vitrinite, LUCIA Concrete (Laboratory Imaging, Ltd.) a Matlab Image Processing Toolbox
 • Termální analyzér SETSYS TG-DTA/DSC 24 s hmotovým spektrometrem (Setaram Instrumentation)
 • Termální analyzér SETSYS 12 (Setaram Instrumentation)
 • Izomet 2104 – zařízení pro měření tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity hornin
 • Heliový pyknometr PYCNOMATIC ATC EVO (Thermo Fisher Scientific)
 • Analyzátor povrchu a porozity ASAP 2026 (Micromeritics)
 • Laboratorní planetový mlýnek FRITCH Pulverisette 5 - achát, ZrO2
 • Čelisťový drtič FRITCH Pulverisette 1 + diskový mlýn Pulverisette 13
 • Stroj pro automatické dělení a broušení mineralogických vzorků DISCOPLAN-TS (Struers)
 • Přístroj pro zalévání a lisování mikroskopických nábrusů za tepla BUEHLER SimpliMet XPS1
 • Servohydraulický zatěžovací systém (MTS Systems Corp.) pro zkoušky pevnostních a přetvárných vlastností hornin s hydraulickým aktuátorem osového zatížení (max. síla 2,6 MN, tuhost rámu 10,5 GN/m)
 • Vysokotlaká triaxiální komora vybavená intenzifikátory komorového a pórového tlaku (max. tlaky 140 MPa), kaskádovou regulací teploty během zatěžování (do 200 °C) a příslušenstvím pro měření propustnosti hornin pro vodu a jiné inertní kapaliny
 • Mechanický lis ZWICK 1494 (max. síla 600 kN)
 • Karmanova triaxiální buňka KTK 100 s možností měření plynopropustnosti hornin v procesu deformace (boční tlak až 50 MPa)
 • Mechanický lis FP 10 pro testy pevnosti hornin v tahu
 • Mechanický lis FPZ 100 pro testy pevnosti v prostém tlaku, pevnosti v příčném tahu, pevnosti v tahu za ohybu a lomové houževnatosti (CB test) hornin
 • Mikrotvrdoměr CSM Instruments s měřením indentačního modulu přetvárnosti